Konsultacja kryzysowa

Kryzys jest specyficzną reakcją prędzej czy później dotknie każdego. Dotyka różnych aspektów, pojawia się nagle lub bywa też długotrwały, czasem oba te rodzaje mogą się nakładać.

To się po prostu przydarza, przechodzenie kryzysu jest prawidłową reakcją „ zdrowego” człowieka.

Nie jest patologią ani zaburzeniem choć powoduje wybicie z naturalnej równowagi psychologicznej wynikającej z niemożliwości poradzenia sobie z sytuacją.

Najczęściej jest to zaskakujące, nieprzewidywane zdarzenie zwane ostrym kryzysem lub narastające stopniowo.

Bez względu na rodzaj może stanowić przeszkodę w realizacji ważnego celu.

Wydarzenia krytyczne dzieli się na: sytuacyjne – charakter niespodziewany, informacje o chorobie, problemy zawodowe, wypalenie zawodowe, problemy z dziećmi, środowiskowe – dotyczące większej grupy ludzi np. atak terrorystyczny, katastrofa, rozwojowy – wynika z naturalnego toku życiowego, związany z oczekiwaniami biologiczno-społecznym, przełom życia, egzystencjalny – ma charakter wewnętrznych przeżyć, pytanie o sens życia, mierzenie się z samotnością, ze śmiertelnością.

Moja rola jako konsultanta polega na wsparciu emocjonalnym i psychologicznym oraz ustabilizowaniu osoby doświadczającej kryzysu.