Szkolenia i webinary

Szkolenie - "Kapitał psychologiczny"

W dorobku psychologii pozytywnej w kontekście pracy zawodowej i badań nad pozytywnymi zachowaniami organizacyjnymi stworzono konstrukt określanym mianem kapitału psychologicznego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szkolenie - "Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu"

Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem coraz częściej występującym jako wynik intensywnych zmian cywilizacyjnych, coraz większymi wymogami organizacji.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szkolenie - "Sztuka odpoczywania"

Zmęczenie ma ogromny wpływ na zdolności poznawcze, na jakoś wykonywanej pracy. Zadanie które wydaje się łatwe, staje się trudne gdy jesteśmy znużeni. Odpoczynek jest tak samo ważny jak sen.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szkolenie - "Zarządzanie stresem"

Stres jest integralną częścią życia każdego człowieka. Uczestnicy szkolenia poznają
genezę tworzenia się stresu, co pozwoli zmniejszać jego negatywny wpływ na życie zawodowe i prywatne

ZOBACZ WIĘCEJ