MTQ Plus

Odporność pscyhiczna jest cechą osobowości, która
determinuje na ile skutecznie reagujemy w sytuacji kiedy działa na nas stres, presja lub pojawia się wyzwanie.
Odporność psychiczna wpływa na reagowanie na stres, jest również czynnikiem umożliwiającym osiąganie szczytowej formy i najlepszych wyników w obszarze którym się zajmujemy.

Każdy ale to każdy powinien regularnie dbać o swoją odporność psychiczną. Badania wskazują, że wpływa ona na ok. 25% różnicy w wydajności pomiędzy różnymi osobami i dodatkowo odpowiada za pozytywne nastawienie do życia,
dobrostan.

MTQ Plus to pierwsze narzędzie na świecie które mierzy odporność psychiczną.

Dzięki poszerzonej wiedzy można wzmacniać swoją odporność i lepiej zrozumieć jej znaczenie. Badanie to można przeprowadzać na indywidualnych spotkaniach lub na całym zespole. Jest wsparciem przy podejmowaniu decyzji o zmianie stanowiska.