Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Szkolenie

Opis szkolenia

Wypalenie zawodowe jestem tematem o który coraz częściej jawi się jako obszar zainteresowania nie tylko działów HR. Jest zjawiskiem coraz częściej występującym jako wynik intensywnych zmian cywilizacyjnych, coraz większymi wymogami organizacji. Pracownik który był zaangażowany, któremu praca sprawiała przyjemność czuje się coraz bardziej przepracowany, przestaje rozwijać sie zawodowo, a praca nie daje mu satysfakcji. Do wypalenia zawodowego prowadzi proces, a nie pojedyncze zdarzenie które wpływa na pracownika. Osoba u której przeważa stres, frustracja, negatywne postrzeganie siebie i cynizm negatywnie wpływa na innych współpracowników i miejsce pracy. Pojawia się szereg problemów zdrowotnych które będą się nasilać prowadząc do poważnych chorób. Wypaleniu zawodowemu można zapobiegać, a w sytuacji, gdy się pojawi, to również skutecznie zwalczać

Korzyści

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • czym jest wypalenie zawodowe i kto jest na nie narażony,
 • na jakie objawy należy zwracać uwagę,
 • jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu,
 • jakie znaczenie ma zachowywanie balansu w życiu zawodowym i prywatnym,
 • co należy zrobić w sytuacji gdy jest się w zagrożeniu wypaleniem lub w trakcie,
 • jakie są sposoby wpływania na wzrost własnej skuteczności.

Grupa docelowa

 • Pracownicy zagrożeni wypaleniem zawodowym,
 • osoby zarządzające zespołem,
 • pracownicy wypaleni zawodowo,
 • działy HR

Cele szkolenia

 • Zdobycie wiedzy czym jest wypalenie zawodowe, co je wywołuje oraz jakie są jego skutki, umiejętność zapobiegania
 • wypaleniu zawodowemu, rozpoznawanie i reagowanie na pierwsze objawy wypalenia u siebie oraz u współpracowników.

Informacje organizacyjne

 • Czas trwania szkolenia uzależniony jest od potrzeb i możliwości zleceniodawcy.
 • Stosowane metody:
  • dyskusja moderowana,
  • analiza prawdziwych przypadków.
 • Webinar o tej tematyce trwa 1h.