Współpraca

Jak wygląda współpraca ze mną krok po kroku?

Współpraca obejmuje następujące etapy

Rozmowa o potrzebach i oczekiwaniach Twoich lub Twoich pracowników.

"

Wycena zlecenia.

"

Realizacja oraz informacja zwrotna

W zależności od czasu trwania procesu np. wdrażania długoterminowych działań well-beingowch do
organizacji sposób rozliczenia może ulec zmianie.