Kapitał psychologiczny

Szkolenie

Opis szkolenia

W dorobku psychologii pozytywnej w kontekście pracy zawodowej i badań nad pozytywnymi zachowaniami organizacyjnymi stworzono konstrukt określanym mianem kapitału psychologicznego. To pozytywny psychologiczny stan jednostki który składa się z czterech komponentów: poczucia własnej skuteczności, optymizmu, nadziei na sukces oraz rezyliencji. Połączenie tych czterech czynników prowadzi do efektu synergii i wynik ich odziaływania jest większy. PsyCap wpływa na większą wydajność, zaangażowanie, satysfakcję z pracy, pozytywne i autentyczne przywództwo, kreatywność. Uczestnicy szkolenia poznają ćwiczenia które usprawnią ich funkcjonowanie oraz zwiększą ich świadomość i samorozwój.

Korzyści

Po szkoleniu uczestnicy będą znali:

 • pozytywną i negatywną ( w przypadku braku rozwijania) wartość kapitału psychologicznego,
 • jak rozwijać poszczególne komponenty PsyCap,
 • swój poziom rezyliencji i optymizmu,
 • sposoby aby lepiej zarządzać sobą oraz zespołem,
 • możliwości zwiększenia adaptacji wobec znacznych przeciwności losu.

Grupa docelowa

 • Liderzy,
 • kadra managerska,
 • pracownicy działu HR,
 • wszyscy pracownicy których interesuje lepsza jakość, funkcjonowania w obszarze zawodowym jak i prywatnym.

Cele szkolenia

 • Polepszenie funkcjonowania kultury organizacyjnej,
 • łatwiejsza adaptację do zmian,
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • zmniejszenie odczuwania stresu i lęku,
 • zmiana nawyków i schematów myślowych,
 • rozwinięcie kreatywności.

Informacje organizacyjne

 • Czas trwania szkolenia uzależniony jest od potrzeb i możliwości zleceniodawcy.
 • Stosowane metody:
  • dyskusja moderowana,
  • ćwiczenia w grupach.
 • Webinary o tej tematyce trwają 1h.