Zarządzanie stresem

Szkolenie

Opis szkolenia

Stres jest integralną częścią życia każdego człowieka. Uczestnicy szkolenia poznają genezę tworzenia się stresu, co pozwoli zmniejszać jego negatywny wpływ na życie zawodowe i prywatne. Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się ze skutecznymi metodami redukcji stresu i trudnych emocji. Uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniach rozładowujących stres oraz treningu uważności.

Korzyści

Po szkoleniu uczestnicy będą znali:

 • pozytywne i negatywne aspekty stresu,
 • poznają rodzaje bodźców stresowych i nauczą się z nimi postępować,
 • dzięki testowi poznają na jakim poziomie stresu się znajdują,
 • nauczą się lepiej zarządzać emocjami,
 • najbardziej skuteczne techniki redukcji stresu,
 • jak zachować work life balans.

Grupa docelowa

 • Kadra managerska,
 • pracownicy działu HR,
 • wszyscy pracownicy sygnalizujący problemy z nadmiernym stresem,
 • pracownicy chcący pogłębić swoją wiedzę na temat zarządzania stresem.

Cele szkolenia

 • Polepszenie funkcjonowania kultury organizacyjnej,
 • zmniejszenie sytuacji konfliktowych pomiędzy pracownikami,
 • zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy,
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Informacje organizacyjne

 • Czas trwania szkolenia uzależniony jest od potrzeb i możliwości zleceniodawcy.
 • Stosowane metody:
  • dyskusja moderowana,
  • ćwiczenia w grupach.
 • Webinary o tej tematyce trwają 1h.