Job Crafting

Nowoczesna metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy

Opis warsztatu

Według danych z Instytutu Gallupa tylko 13% pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę. Dotyczy to wszystkich zawodów, nawet tych pomocowych czy opiekuńczych, a uświadomienie sobie tego może wzbudzić co najmniej niepokój gdy oddajemy własne dziecko pod opiekę…Odpowiedzią na ten niski brak angażu jest odnalezienie sensu wykonywanej pracy oraz jej przekształcanie. Z języka angielskiego słowo „craft” nawiązuje do rzeźbienia, do bycia odpowiedzialnym za wynik od początku do końca za efekt pracy. Takie aktywne podejście służy pracownikowi i organizacji. Korzyści jakie przynosi „craftowanie” swojej pracy zauważyły topowe firmy takie firmy jak Google, Etsy czy Facebook.

Korzyści

• wzrost zaangażowania,
• przyciąganie utalentowanych pracowników,
• zmniejszenie ryzyka rotacji,
• znaczny wzrost produktywności, 77% osób przekształcających swoją pracę poprawiło swoją efektywność,
• obniżenie poziomu wypalenia,
• dostrzeżenie większego sensu pracy,
• wzrost satysfakcji w pracy i życiu osobistym,
• obniżenie poziomu absencji.
• o 67% zwiększa się współpraca między zespołami, uczestnicy czuli chęć aktywnej współpracy,

Dane: Laker, Patel, Budhwar, Malik (2020), Ghitulescu (2006), Tims, Bakker, Derks (2015), metaanaliza Rudolph i in. (2017).

Uczestnicy warsztatu dzięki facylitatorskiemu prowadzeniu sam odkryją w jaki sposób mogą zwiększyć dopasowanie do wykonywanej pracy. Założeniem działania Job Craftingu jest to, że nikt z pracowników nie jest biernym wykonawcą swoich zadań. Jego podejście wpływa na jakość realizacji czynności pracowniczych. Dzięki świadomym zmianom i własnej inicjatywie mogą się rozwijać i dążyć do dobrostanu w miejscu pracy.

Sposoby przekształcania dotyczą:
zmiany zadań – sposobu wykonania, ich liczby i typu tak by lepiej radzić sobie z trudnościami,
zmiany relacji z innymi – by budować zadowalające więzi, pomagać innym czy unikać nieprzychylnych kontaktów. Jakość i ilość również podlegają przekształcaniu.
zmiana postrzegania pracy – odnalezienie większego sensu, lepsze radzenie sobie z trudnościami, celu pracy oraz zmiany własnych przekonań.

Badania przeprowadzone w Polsce ( Puchalska-Kamińska, Roczniewska, Czerw, 2018) wykazały, że pracownicy widzą sens swojej pracy w perspektywie „ja oraz świat”.
Patrzenie z perspektywy JA wiąże się swoich mocnych stron, poczuciem rozwoju w miejscu pracy oraz temu, że wpływa pozytywnie na dobrostan.

Perspektywa ŚWIAT wiąże się z wpływem na całość jakiejś społeczności czy środowiska. Oba te sposoby patrzenia i przekształcania swojej pracy wpływają na rozwój jednostki i podnoszenie sensu wykonywanych zadań.

Grupa docelowa

• pracownicy wszystkich szczebli, zajmujących stanowiska indywidualne jak też pracujący w zespole,
• branża nie ma znaczenia, Job Crafting jest do zastosowania wszędzie; specjaliści działów logistyki, menedżerowie, analitycy, nauczyciele, trenerzy, działy IT.

Informacje organizacyjne

  • Czas trwania warsztatu to 8h.
  • Maksymalna ilość osób – 20